Distance Training

Jag erbjuder analys av din träning och/eller dina tävlingslopp. Du kan också ta privatlektioner online. Se mer under Utbildning. 

Ange alltid i meddelandet storlek av träningsbana, samt hur många hopphinder och tunnlar du har tillgång till.

Priset är inkl 6% moms.

Obs! För tillfället kan jag inte ta emot nya onlinebeställningar här. Skicka mig ett email om du är intresserad, så får du vidare info!

Lotus Education provides analysis of your training and/or competition. You can also get private lessons online. Read more under Education.

Always provide me with info about the size of your training filed (in meters) and how many jumps and tunnles you have access to, in the message of the order. 

The price is incl 6% VAT.

OBS! At the moment the online service is closed for ALL students. But if you are interested, send me an email and I will give you further info! 

 

Pris: 
700,00 kr