Naturbilder

Blomma, Colombia
Orkidé, Colombia
Växt, Colombia
Blomma, Brasilien
Svamp, Kanada
Fjäril, Colombia
Gul fetknopp, Sedum acre, Gotland
Rauk, Gotland
Solnedgång, Gotland
Solnedgång, Gotland
Långhorning, Monchamus sartor, Slättelynga
Ticka, Slättelynga
Vintervy i ekskog, Slättelynga
Tussilago, Tussilago farfara, Slättelynga
Tätört, Pingucila vulgaris, Gotland
näsrot, Neottia nidus-avis, Gotland
Tvåblad, Listera ovata, Gotland
Flugblomster, Ophrys insectifera, Gotland
Honungsblomster, Herminium monorchis, Gotland
Kärrkniprot, Epipactis palustris, Gotland
Kärrkniprot, Epipactis palustris, Gotland
Ängsnycklar, Dactylorhiza incarnata, Gotland
Ängsnycklar, Dactylorhiza incarnata, Gotland
Kärrlilja, Tofieldia calyculata, Gotland
Klotpyrola, Pyrola minor, Gotland
Stor blåklocka, Campanula persicifolia
Ros
Blodtopp, Sanguisorba officinalis, Gotland, Sällsynt
Blodtopp, Sanguisorba officinalis, Gotland, sällsynt
Huggorm, Vipera berus, Slättelynga
Snok, Natrix natrix, Slättelynga
Nattviol, Platanthera bifolia, Öland
Brudsporre, Gymnadenia conopsea. Öland. Ganska sällsynt
Jungfru Marie nycklar, Dactylorhiza maculata. Öland
Grönvit nattviol, Platanthera chlorantha, Öland
Johannesnycklar, Orchis militaris. Öland.
Johannesnycklar, Orchis militaris. Öland.
Vaxnycklar, Dactylhoriza ochroleuca, Öland. Sällsynt
Krutbrännare, Neotinea ustulata. Öland. Sällsynt
Salepsrot, Anacamptis pyramidalis, Öland. Sällsynt Orkideé
Skogsklocka, Campanulaceae cervicaria, Öland. Ganska sällsynt
Glansnäva, Geraniaceae lucidum. Öland. Ganska sällsynt
Bladbagge, familj Chrysomelidae. Öland. En familj med mer än 25 000 arter (281 i Sv)
Kalksvartbräken, Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens, Öland. Ganska sällsynt
Talgoxe, Parus major
Gulsparv, Emberiza citrinella. Öland
Bäverspår utanför Virsbo, Castoridae
Varglav, Letharia vulpina, Öland. Här på den omålade väderkvarnen är den enda förekomsten i mellan och syd Sverige!
Varglav, Letharia vulpina, Öland. Här på den omålade väderkvarnen är den enda förekomsten i mellan och syd Sverige!
Varglav, Letharia vulpina, Öland. Här på den omålade väderkvarnen är den enda förekomsten i mellan och syd Sverige!
Varglav, Letharia vulpina, Öland. Här på den omålade väderkvarnen är den enda förekomsten i mellan och syd Sverige!
Ormbär, Paris quadrifolia. Wiiks slott, Uppsala
Ormbär, Paris quadrifolia. Wiiks slott, Uppsala
Fingerborgsblomma, Digitalis purpurea, Slättelynga
Fingerborgsblomma, Digitalis purpurea, Slättelynga
Knölklocka, Campanulaceae rapunculiodes. Wiiks slott, Uppsala
Nässelklocka, Campanulaceae trachelium. Wiiks slott, Uppsala
Nässelklocka, Campanulaceae trachelium. Wiiks slott, Uppsala
Dagfjärilsmätare, Geometra papilionara
Väddnätfjäril, Euphydryas aurinia. Öland. Sällsynt
Violettkantad guldvinge, Lycaena hippothoe, Öland
Violettkantad guldvinge, Lycaena hippothoe, Öland
Rödfransad björnspinnare, Diacrisia sannio, Öland
Allmän gaffelsvans, Cerura vinula, Slättelynga
Körsbärsrödgump, Euproctis similis. Ganska sällsynt.
Ringspinnarlarv, Malacosoma neustria, Öland
Noshornsbagge, Oryctes nasicornis. Slättelynga
Bladbagge, familj Chrysomelidae. Öland. En familj med mer än 25 000 arter (281 i Sv)
Stor Ekbock (Cerambyx cerdo)

Lägg till kommentar

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Bli först med att kommentera